Druk om te presteren

Naar aanleiding van de commotie over grensoverschrijdend gedrag van sommige trainers en coaches binnen de turnwereld om ‘een topsportmentaliteit te creëren’ en ‘de ambities van volwassenen zwaarder wogen dan het lot van minderjarigen’ (Volkskrant, 26 juli 2020) vroeg ik mij af hoe dit bij het profvoetbal wordt ervaren?! De turncoach geeft namelijk in een interview aan dat hij niet de enige was die zich grensoverschrijdend gedroeg om maar te winnen. Nu is turnen een andere sport dan voetbal (turnen is een gesloten skills en individuele sport), maar toch heerst er binnen veel jeugdopleidingen van BVO’s een ‘topsportmentaliteit’. Op zich niets mis mee, maar het werkt wel grensoverschrijdend gedrag van trainers en coaches in de hand omdat de nadruk ligt op winnen en presteren. Verschillende onderzoeken vanuit sportpedagogisch (Buisman, 2004; Hill, 2008; Hol & Wolfert, 2011; Schipper-van Velthoven , 2016) en -psychologisch gebied ( laten zien dat jeugdsporters veel druk kunnen ervaren van trainers en ouders naarmate er meer sprake is van selectie. Een gevoel van ontbrekend vertrouwen, veel wissel staan of simpelweg een mindere vorm, kunnen voor grote onzekerheid zorgen. Ook faalangst kan een gevolg zijn van de hoge verwachtingen en druk om constant te presteren. Hierbij overheerst het gevoel dat elk foutje ervoor kan zorgen dat de speler in kwestie weggestuurd wordt (van der Heiden, 2014). Voor trainers (en ouders) is het van belang dat ze aandacht blijven geven aan het welzijn en de basisbehoeftes van de jeugdspeler (competentie, autonomie en relatie). Dit verminderd de spanning en verhoogt de motivatie……..

Wat druk kan doen met jonge sporters (Derek Heyswiver) laat het volgende filmpje van ESPN pijnlijk zien: